Kurs namenjen studentima V godine stomatologije Medicinskog fakulteta u Nišu, radi lakšeg savladavanja materije iz predmeta Parodontologija

Kurs namenjen studentima V godine stomatologije Medicinskog fakulteta u Nišu, radi lakšeg savladavanja materije iz predmeta Parodontalna hirurgija

Kurs namenjen studentima IV godine stomatologije Medicinskog fakulteta u Nišu, radi lakšeg savladavanja materije iz predmeta Oralna medicina