Kurs namenjen studentima IV godine stomatologije Medicinskog fakulteta u Nišu, radi lakšeg savladavanja materije iz predmeta Oralna medicina