Kurs namenjen studentima V godine stomatologije Medicinskog fakulteta u Nišu, radi lakšeg savladavanja materije iz predmeta Parodontalna hirurgija