Ovo je kurs namenjen učenicima Ekonomske škole u smislu olakšanog savladavanja nastavnih tema iz Poslovne informatike za školsku 2021-2022