Poštovane kolege,

Ovo je kurs za realizaciju akreditovanog seminara "Primena platforme za elektronsko učenje u nastavi" Seminar je akreditovan pod rednim brojem 556 u školskoj 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 godini.