Available courses

Ovo je kurs namenjen učenicima Ekonomske škole u smislu olakšanog savladavanja nastavnih tema iz Poslovne informatike za školsku 2021-2022

Kurs namenjen studentima V godine stomatologije Medicinskog fakulteta u Nišu, radi lakšeg savladavanja materije iz predmeta Parodontologija

Kurs namenjen studentima V godine stomatologije Medicinskog fakulteta u Nišu, radi lakšeg savladavanja materije iz predmeta Parodontalna hirurgija

Kurs namenjen studentima IV godine stomatologije Medicinskog fakulteta u Nišu, radi lakšeg savladavanja materije iz predmeta Oralna medicina

Poštovane kolege,

Ovo je kurs za realizaciju akreditovanog seminara "Primena platforme za elektronsko učenje u nastavi" Seminar je akreditovan pod rednim brojem 556 u školskoj 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 godini.